01 юни 2010

Актуални цитати

"The emotional health of a village depends upon having a man whom everyone loves to hate" - Бари Хюгарт.
Това май важи също за офиса и държавата

Няма коментари: