16 април 2010

Като заговориха за Исландиясе сетих за кратера, в който аз надничах докато бях там...

Няма коментари: