11 декември 2007

Дразнещите неща

Трудно е да се направи класация на дразнещите неща. Обикновено най-дразнещо е това, което ти се е стоварило на главата в настоящия момент. Със сигурност обаче мога да кажа кои неща се намират в личната ми челна тройка! Сред тях са:
  • стърженето на метал в метал;
  • да ми говорят докато чета;
  • да гледам как хората си плюнчат пръста когато прелистват страници!

2 коментара:

almaak каза...

записвам си...

Облачето каза...

Опааа... Грешка!
Знаех си аз, че е глупава идея човек да си разкрива душата в блог! Роднините може да бдят!
;-)