28 април 2014

Три пъти мери

един път кликвай! Че това предизборно приложение на ЕС, тук долу в дясно, ме нарочи за избирател на ДПС, по-точно на Метин Казак..